Privacy Policy (AVG)

**Het privacy policy beleid van Hip&Stoer wonen  is opgesteld volgens de nieuwe wetgeving algemene verordening gegevensbescherming. Deze nieuwe regels zijn van kracht per 25 mei 2018.  Wij vinden het uitermate belangrijk transparant te wezen naar elke bezoeker/klant die de Hip&Stoer wonen.com./be/eu website bezoekt en/of aldaar een online aankoop verricht.

 

**Wij van Hip&Stoer wonen maken het tot onze prioriteit de noodzakelijk verzamelde persoonlijke gegevens/aankoopgegevens met uiterste discretie te behandelen/verwerken. Persoonlijke/aankoopgegevens worden nimmer gedeeld met derden en zijn ten allen tijden opvraagbaar door de Hip&Stoer wonen website bezoeker/klant.
**Hip en Stoer wonen, met vestiging :  Gerststraat 12 9734 AN Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door aankoop/website bezoek van HipenStoerwonen.com/be/eu website zijn verzameld, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
***Contactgegevens:
https://www.hipenstoerwonen.com
Gerststraat 12 9734 AN Groningen

Patrick Verschueren is de Functionaris Gegevensbescherming van Hip en Stoer wonen en bereikbaar via: hipenstoerwonen@gmail.com of via: 06-39757437.

***Persoonsgegevens die wij verwerken
Hip en Stoer wonen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
***Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hipenstoerwonen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
***Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Hip en Stoer wonen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hip en Stoer wonen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Hip en Stoer wonen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
***Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Hip en Stoer wonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie Aankoop) van persoonsgegevens: Naam gegevens, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail, aankoop/leverdata, betaalgegevens) Bewaartermijn: tot verwerking/aflevering order. Personalia kan mits toestemming klant worden bewaard tot maximaal 1 jaar na de aankoop/aflevering van een product. Deze gegevens worden alleen gebruikt bij een eventuele nieuwe aankoop van de bestaande klant. De klant kan ten allen tijden verzoeken tot het verwijderen van de personalia.
***Delen van persoonsgegevens met derden:
Hip en Stoer wonen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
***Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Hip en Stoer wonen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
***Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hip en Stoer wonen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hipenstoerwonen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hip en Stoer wonen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
***Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Hip en Stoer wonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hipenstoerwonen@gmail.com

Ik hoop u met bovenvermelde informatie omtrent de bescherming van persoonlijke gegevens die zijn verzameld naar aanleiding van een bezoek/aankoop bij de Hip&Stoer wonen websites voldoende informatie ter uw beschikking hebben gesteld over de verwerking/toepassing van verzamelde gegevens. Mochten er nog vragen zijn i.v.m. het Hip&Stoer wonen privacy beleid, aarzel niet om contact op te nemen via: hipenstoerwonen@gmail.com met verwijzing: AVG.
Vriendelijke groet,
Patrick Verschueren
HIP&STOER WONEN.